Privacy statement HS Tuinbouw Service B.V.

Helder over hoe wij met úw gegevens omgaan

HS Tuinbouw Service B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om deze reden zijn wij helder over de manier waarop we met deze persoonsgegevens omgaan. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en als u hier toestemming voor heeft gegeven.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Hieronder vindt u een lijst van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer (indien u gebruik maakt van een betaald onderdeel van onze dienstverlening)

HS Tuinbouw Service B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden
 • Uitvoering geven aan een opdracht
 • Communicatie over de opdracht
 • (Direct) marketing doeleinden

Aan deze doeleinden liggen ten grondslag:

 • Een overeengekomen opdracht
 • Toestemming van de klant
 • Een gerechtvaardigd belang zoals het belang om voor een succesvolle bedrijfsvoering en het juist bedienen van de klant een gepersonaliseerde aanbieding te kunnen doen.

HS Tuinbouw Service B.V. slaat uw persoonsgegevens ten behoeve van bovenstaande verwerking in elk geval op voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst
 • Bij marketingdoeleinden: zolang de toestemming is verleend
 • Zo lang de levensduur van de geleverde producten niet is verstreken
 • Daarna eventueel alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst.

Wij maken gebruik van Google Analytics om het klantgebruik van onze website in kaart te brengen. Deze cookies maken inzichtelijk hoe vaak de website wordt bezocht en vanaf welke pagina’s onze bezoekers afkomstig zijn. Hieruit voortvloeiende informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt gebruikt om de website te optimaliseren. De informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren.

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking heeft HS Tuinbouw Service B.V. de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens HS Tuinbouw Service B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, hebben getekend voor de geheimhouding hiervan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uiteraard heeft u recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u in bezit hebben. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HS Tuinbouw Service B.V. Dat betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen. Wij zullen u dan om legitimatie vragen.

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen dit dan samen met u op te lossen. Uiteraard heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Heeft u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens:

HS Tuinbouw Service B.V.
Slotenmakerstraat 15
2672GC – Naaldwijk

0174-501368
marketingenverkoop@hstuinbouwservice.nl

0
+
Jaar ervaring
0
+
Klanten
0
+
Hectare gebouwd
john

Wilt u ook super service voor uw kas?

maak kennis met John en zijn team