VCA** certificering behaald!

VCA** certificering behaald!

Afgelopen week hebben we ons VCA** certificaat ontvangen. Dit toont aan dat we bedrijfsbreed actief bezig zijn met veiligheid, gezondheid, milieu- en verbetermanagement.

Na een lang voorbereidingstraject waarin we veel verschillende processen uitschreven, kwaliteit- en communicatieplannen schreven, overlegstructuren, organisatieschema’s en het overall proces in kaart brachten, zijn we begin 2021 begonnen met de implementatie van verschillende veiligheidsprincipes.

Per werkzaamheid brachten we in kaart wat voor persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn. Zo brachten we onze ”Preventiekaart Veiligheid” uit om onze monteurs duidelijk te maken welke persoonlijke beschermingsmiddelen op welk moment vereist zijn. Verder startten we met het schrijven van VGM-projectplannen, taak/risico analyses en laatste minuut risicoanalyses. Verder voeren we iedere week VGM-werkplekinspecties uit als controle dat alle monteurs zich aan de door ons gestelde (VGM-)eisen houden. Op deze manier proberen we het veiligheidsbewustzijn onder ons personeel te vergroten.

In de periode van 14 t/m 18 juni vonden meerdere examenaudits plaats. Zowel bij ons op kantoor als op verschillende projectlocaties waar onze monteurs op dat moment werkzaam waren. Op basis van documentenonderzoek en diepte-interviews kwamen geen grote afwijkingen aan het licht. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat we vanaf heden als VCA** gecertificeerd bedrijf door het leven gaan!

Bent u op zoek naar een partner die in staat is volledig volgens VCA** richtlijnen te werken? Dan helpen wij u graag verder!

Deel dit bericht